Pædagoger i skolen

SFO Thorvald


Frederiksberg

PÆDAGOGER I SKOLEN

En pædagog pr klasse.

Hver klasse har tilknyttet en primærpædagog.

Primærpædagogen lægger hver uge timer i klassen, og deltager i skole/hjemsamtaler.

Pædagogen følger, som udgangspunkt, klassen fra opstart på SFO i maj til slutningen af 3. klasse.


UUV - Understøttende Undervisning.

UUV har især fokus på at understøtte børnenes personlig udvikling, sociale kompetencer og læringsparathed

Indholdet planlægges af årgangens pædagoger, og tilrettelægges ofte på tværs af klasser i værkstedsbaset form.


Alle årgange har mellem 4-6 lektioner UUV om ugen.Mentor

Hver klasse har et mentorteam, bestående af primærpædagogen og klasselæreren.


I tæt samarbejde støtter de op om klassens og det enkelte barns trivsel og udvikling.

Eksempler på dette arbejde kan være refleksive klassesamtaler, individuelle mentorsamtaler, særlige pædagogiske forløb og aktiviteter.Legeaftaler

Vi har god erfaring med i perioder at lave legegrupper i og på tværs af klasserne.

Børnene sættes sammen parvis eller i mindre grupper, og skal lege sammen i et afgrænset tidsrum. Oftest et frikvarter.


Børnene øver deres evne til at respektere forskellighed, forhandle, opfinde og udvikle legen. Vores erfaring er at børnegruppen bliver mere harmonisk, og at børnene oplever tryghed i de mange relationer det store fællesskab tilbyder.