Pædagogiske værdier

SFO Thorvald


Frederiksberg

Pædagogiske kerneværdier


 

I dagligdagen med børnene, tager vi udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn.


Vi anerkender børns ret til at blive set, hørt og mødt hvor de er. Det betyder at for at behandle dem ens, er vi nødt til at behandle dem forskelligt.


Vi leder ikke nødvendigvis efter løsninger, men forståelser og perspektiver på hvorfor et barn handler som det gør.

Vi vender tænkningen fra kun at være individfokuseret, til at kigge efter og søge forståelsen i relationer og kontekst.


Et fællesskab rummer mange forskellige individer, hvilket er værdifuldt for både den enkelte og fælleskabet. Vi lærer børnene, at forskellighed er en del af normen, at vi kan lære af hinanden, og at vi skal fungere sammen. Der skal være plads til alle.

 

 

Refleksive læringsstrategier

"Barnet/mennesket gør kun noget, fordi det giver mening for dem selv”

 

Ovenstående er et citat inspireret af Tasha Elung, ejer og konsulent i Systemisk-consult.

 

Vi har igennem en årrække, arbejdet sammen med, og ladet os inspirere af Tashas syn på systemisk tænkning, og udvikling af børns refleksive kompetencer.


Ved at styrke og bevidstgøre børnenes refleksion, udvikler vi også deres evner til at kunne forstå og begå sig i et socialt fællesskab.

Børnene skal forstå og acceptere, at man for at lære nye ting, ofte skal igennem en læringsfrustration, og at dette kan være en nødvendighed for at tilegne sig ny viden.


Når børnene har bevidstgjorte refleksioner og erfaringer, kan de bruge dem aktivt som strategier til at komme videre i forskellige udfordringer, hvad enten de er faglige, relationelle, eller udviklingsorienterede.

 


P4C - Philosophy for children

I den understøttende undervisning arbejder vi med P4C, Philosophy for children. Her øver vi os i at tænke, reflektere og blive klogere. Både hver for sig og sammen.


Vi snakker om dilemmaer fra hverdagen og livets store spørgsmål. Når man filosoferer sammen, er der ingen rigtige eller forkerte svar.


Børnene lærer at stille spørgsmål, undre sig, argumentere og være åbne for andres synspunkter, lytte, samarbejde og udvikle empati.

Materialet vi tager udgangspunkt i er skrevet af Lærke Groth og Dorete Kallesøe, som sammen driver Filosofipatruljen. Hvis i er interesseret kan i finde ud af mere på hjemmesiden filosofipatruljen.dk