Ind og udmeldelse

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


IND OG UDMELDELSE.

 

Alle forældre til børn der skal starte i skole, vil i slutningen af året modtage et brev i e-boks om indskrivning, 

samt invitation til informationsmøde på deres distriktsskole. 


På informationsaftenen er der mulighed for at se lokalerne, møde nogle af de ansatte der skal tage imod børnene, 

få information om, og mulighed for at stille spørgsmål til SFO og skolestart. Indskrivning til skole og SFO foregår digitalt på Frederiksberg kommunes hjemmeside,

og åbnes op i løbet af november, året inden skolestart.  

Læs mere her:  

https://www.frederiksberg.dk/skolestart  Udmeldelse af SFO foregår også digitalt. 

Du kan udmelde dit barn med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i en måned.  

Læs mere her: 

https://www.frederiksberg.dk/borger/dagtilbud-og-skole/udmeldelse-af-sfo-og-klub