Skoleferier

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


SKOLEFERIERSFOen har lukket dagen efter Kr. Himmelfart, 3 dage op til påske, 3 uger i sommerferien (2021:27, 28, 29) og mellem jul og nytår. Andre skoleferiedage og uger holder vi åbent fra kl. 7.00 - 17.00/16.30.Alt efter hvor mange børn der har brug for pasning planlægger vi aktiviteter hjemme og ude af huset.

Børnene kan opleve at vi slår flere årgange sammen, hvis det giver mening pædagogisk og ressourcemæssigt. 


Vi spiser minimad og råber børn op kl. 9.30. 

Er I ikke mødt inden, går vi ud fra I holder fri. 


Inden ferierne vil I blive bedt om at krydse af på Aula, om I har brug for pasning eller ej.

Dette er vigtigt i forhold til planlægning, brug af ressourcer, og personalets mulighed for at afholde ferie.