Samarbejdet med skolen

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


SAMARBEJDET MED SKOLEN.  


I hverdagen indgår lærere og pædagoger i et tæt samarbejde

 om børnenes overordnede udvikling og trivsel. 

Dette samarbejde styrkes af det faktum vi deler lokaler,

og afholder fælles ugentlige møder.  


Alle pædagoger har timer i skolen, og er tilknyttet en klasse som primærpædagog. 

Hvor mange og hvilke timer er afhængig af hvilken årgang man er tilknyttet.

Skoletimer kan være to-lærer-timer, mentortid eller understøttende undervisning (UUV).  


En dag om ugen har alle årgange “årgangens dag”.

Årgangens dag er tiltænkt anderledes undervisning.

Det kan være i form af temaer, værksteder,

ture ud af huset, projekter, faglig undervisning på tværs af klasser og meget andet. 

Der er på disse dage både en lærer og pædagog i hver klasser. 

 

Hver klasse har et mentorteam bestående af klassens primærpædagog og en lærer. 

Sammen arbejder de med at sikre og understøtte

 både det enkelte barns og hele klassens trivsel.

Det kan fx være gennem lege, samarbejdsøvelser, individuelle børnesamtaler,

møder med dele af eller hele klassen m.m.


Trivselsarbejdet tager udgangspunkt i den enkelte børnegruppes behov,

og kan derfor variere fra klasse til klasse.  


Primærpædagogen følger som udgangspunkt klassen fra 0.-3. klasse,

og er en del af børnenes SFO om eftermiddagen.