Klassedannelse

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


KLASSEDANNELSE.


På Skolen ved Bülowsvej laver vi de kommende klasser i løbet af majperioden. 

 

Det er vores overbevisning at vi ved at lære børnene at kende, inden vi danner de endelige klasser, har de bedste forudsætninger for at danne klassefællesskaber der giver mening mange år frem.  

 

Majperioden på SFOen er derfor planlagt så den tilgodeser denne proces. 

De endelige klasser meldes ud inden sommerferien, så alle ved hvilken klasse de skal starte i til august.  


Måden vi arbejder med klassedannelse i majperioden, er ved at inddele børnene i basisgrupper om formiddagen. 

Hver basisgruppe har faste voksne tilknyttet.  


I løbet af majperioden skal basisgrupperne arbejde sammen om forskellige emner på kryds og tværs.

Hver uge har et nyt emne. Det kan fx være bevægelse, skoleparathed, kreativitet, natur, konstruktion eller lignende.

  

Vi er opmærksomme på at der skal være plads til at pleje og danne nye venskaber i den fri leg, 

men at det også kan være hensigtsmæssigt at hjælpe andre på vej med mere rammesatte legeaftaler og aktiviteter.

Begge dele er der rig mulighed for i majperioden.  


Trivsel er en rød tråd i alt hvad vi laver.

Der er altid fokus på tryghed, det gode kammeratskab, accept af forskellighed og anerkendelse af forskellige kompetencer. 

Man følges altid med børn og voksne man kender, og man starter altid dagen med morgensamling i sin basisgruppe. 


Formålet med formen er at opnå så godt og bredt et kendskab til alle børn som muligt.

Gennem aktiviteter og leg observerer vi børnenes indbyrdes relationer, kompetencer og udfordringer. 


Alt sammen viden vi inddrager i samarbejdet mellem ledelse og ansatte i klassedannelsesprocessen. 


I vil inden opstarten få meget mere at vide om periodens struktur og indhold.