Majperioden

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


MAJPERIODEN.


Hvert år har SFO´en vigtig opgave i at tage godt imod de kommende 0. klassebørn.

Det er altid en særlig dag, når de starter i SFO på mørkegrøn etage 1. maj. 


Vi gør os meget umage for at både børn og forældre får en god start på Skolen ved Bülowsvej,

og har gennem årene udviklet en form med gode strukturer og traditioner. 


Børnene skal i ugerne op til skolernes sommerferie igennem et struktureret maj-forløb, hvor vi lærer dem at kende,

udfordrer dem og arbejder med deres relationer og skoleparathed.


Perioden indeholder forskellige temaer og aktiviteter der skal sikre en tryg, god og udviklende start på SFO og skoleliv. 

Det overordnede formål er at danne nogle gode klasser inden sommerferien, så alle ved hvilken klasse de starter i til august.  


Vi vægter tryghed, tilgængelighed og tydelig kommunikation højt.

  

Børnene, og I, vil blive modtaget af en masse dygtige og forventningsfulde pædagoger. 

Nogle af dem omtaler vi som primærpædagoger. Andre som sekundærpædagoger. 


Primærpædagogerne er dem der skal følge årgangen hele vejen til 3. klasse, 

og være deres primære voksne i SFOen om eftermiddagen.  


De sekundære pædagoger er tilknyttet andre årgange, men lægger timer hos majbørnene om formiddagen. 

Det er en god måde for dem at lære husets nye børn at kende på, ligesom det er rart for de nye børn at kende alle de voksne.  


I majperioden er dagen opdelt i to. 

Om formiddagen arbejdes målrettet med klassedannelsesprocessen,

og om eftermiddagen er der almindelig SFO, som den vil se ud efter skolestart i august. 


Efter frokost går de sekundære pædagoger på egne årgange,

og det er primærpædagogerne der er sammen med majbørnene på mørkegrøn etage. 

 

Om eftermiddagen må børnene bevæge sig frit rundt i hele huset eller gå i gården, hvor der altid er en voksen.  


Pædagogerne planlægger og tilbyder igennem ugen forskellige aktiviteter.

Det kan fx være kreative aktiviteter, boldspil eller lege i multisalen, just dance eller andre ting børnene interesserer sig for.  


Der serveres frugt og brød hver eftermiddag.  


Husk at krydse ud og sige farvel til en voksen inden I går hjem.