SFO og skolestart

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


SFO OG SKOLESTARTMan starter i SFO 1. maj og i skole til august. 


Vi skelner mellem de to ting, da det udelukkende er pædagoger,

der er sammen med børnene i majperioden,

og vi bl.a. har fokus på netop at danne klasserne til skolestart i august. 


Alle får at vide hvilken 0. klasse de skal gå i inden sommerferien. 


Læs mere under fanerne Majperioden og Klassedannelse.